My Services

Personalized Care and Guidance

Anledningarna till att gå i samtalsterapi kan vara många. Kanske vill du bryta gamla mönster eller behöver stöd i en svår period i ditt liv? Kanske har du en känsla av att livet borde erbjuda något mer, eller att du upplever en längtan efter att vara dig själv fullt ut? En av orsakerna som brukar vara gemensam för oss alla är en längtan efter att må bra och en längtan efter en förändring. Då kan samtalsterapi hjälpa dig med verktygen till ökad förståelse.  Att gå i samtalsterapi hjälper oss att skapa inre trygghet och frihet, och får större möjligheter att välja det liv vi vill leva. Vi märker också ofta hur vi får lättare att hantera och vara i våra relationer. Syftet med samtalsterapi är att du med tiden ska kunna vara din egen terapeut. Det spelar ingen roll om problemen känns stora eller små. DU är välkommen precis som DU är där DU är just nu...

Speech-Therapist
Overcome my obstacles

Psykosyntes kan beskrivas som en livs-och utvecklingsprocess som hjälper oss att organisera och harmonisera alla våra inre, ibland motsägelsefulla sidor eller delar. Psykosyntesen är en praktisk psykologi. Den ska, förutom att ge oss insikter om varför vi beter oss som vi gör, hjälpa oss att omsätta våra intellektuella insikter till praktiskt handlande. Vi kan då lära känna oss själva bättre, förstå våra behov och skapa en egen handlingsplan för livet- en handlingsplan som känns meningsfull. Psykosyntesen fokuserar på våra möjligheter! Istället för att se våra personliga svårigheter som ett begränsande ser man inom psykosyntesen våra brister som en utvecklingspotensial.

Therapy Session
Talk to a professional

"Det är inte tiden i sig som läker såren, utan det är vad vi gör under den tiden som har betydelse".
Sorg är den normala och naturliga känslomässiga reaktionen vid förlust. Hur förluster upplevs är helt individuellt, men dödsfall, skilsmässor och separationer är oftast smärtsamma. Att flytta, gå i pension eller att mista ett husdjur är exempel på andra förluster.Det finns lika många reaktioner på sorg som det finns människor. Det går därför inte att beskriva hur en normal känslomässig reaktion vid en förlust ser ut. 
Programmet för Sorgbearbetning är ett väl beprövat handlingsprogram för dig som vill bearbeta den smärta som olika förluster orsakat. I en trygg miljö tittar vi på våra gamla föreställningar om sorg. Därefter tar vi reda på vilka förluster som har påverkat våra liv. Sedan genomför vi de handlingar som behövs för att bearbeta och fullborda det som är ofullständigt.
Sorgbearbetning sker i grupp eller individuellt och vid beroende krävs fyra månaders nykter/drogfrihet.

Therapy Session
Rediscover ourselves
 
 
 

50 minuter session 800kr.

75 minuter session 1000kr.

90 minuter session 1200kr.

Websamtal

Jag erbjuder även terapi online om det känns bekvämare för dig.
Om du är sjuk eller försatt i karantän så erbjuds du möjligheten att erhålla ditt terapisamtal via telefon eller websamtal.

 
Tack för att du respekterar givna riktlinjer och inte kommer till mottagningen om du har förkylningssymptom eller är sjuk.

Avbokningsregler

Om du får förhinder önkar jag att du meddelar det ett dygn (24timmar) innan terapisessionen börjar. I annat fall debiteras du för den bokade tiden.